رسالت روحانیت در دنیای جدید؛ تحول در نقش و جایگاه تاریخی و اجتماعی حوزه در عصر انقلاب اسلامی
57 بازدید
محل نشر: سوره اندیشه » اردیبهشت و خرداد 1392 - شماره 69 - 68 (4 صفحه - از 82 تا 85)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی