توسعه ایرانی و الگویی دگرگون عامل تجویز الگوی مشترک در توسعه اجتماعی
58 بازدید
محل نشر: سوره اندیشه » آذر و دی 1389 - شماره 46 (2 صفحه - از 109 تا 110)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی