اخلاق و فناوری اطلاعات
65 بازدید
محل نشر: رشد آموزش علوم اجتماعی » تابستان 1389 - شماره 47 (6 صفحه - از 46 تا 51)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درحوزه‌ی جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش به اخلاق و تربیت‌ توجه ویژه‌ای می‌شود اما فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های فکری‌ آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بیشتر مطرح شده است. تکنیک‌ها و ابزارهای اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی است.بر این باوریم‌ که فلسفه‌ی اجتماعی فناوری‌ها را نیز باید بازشناسی کرد و آن را متناسب با فرهنگ اسلامی خود،بومی کنیم،این مقاله مقدمه‌ای‌ در این ارتباط زیرساختی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی آموزش‌وپروزش‌ است. بحث رابطه‌ی«اخلاق»و«فناوری اطلاعات»،سابقه‌ی چندانی‌ در ایران ندارد.با این حال،اهمیت این موضوع و مباحثی از این قبیل‌ در دنیای پیچیده‌ی امروز،بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران‌ مرتبط را به اندیشه و اقدام در این زمینه تشویق کرده است.ما نیز به‌ دلیل استفاده‌ی گسترده از این دست فناوری می‌باید به لوازم آن،از جمله ارتباط آن با اخلاق،توجه ویژه کنیم و مبتنی بر فرهنگ بومی، به تجزیه و تحلیل مسائل بپردازیم. کلیدواژه ها : اخلاق توسعه ،اخلاق فناوری ،فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات ،عبودیت ،آزادی اخلاقی ،جامعه‌ی متمدن
آدرس اینترنتی