جنبش نرم افزاری و چیستی علم اسلامی
69 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » آذر 1382 - شماره 44 (7 صفحه - از 26 تا 32)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسلامی بودن یک علم یا معرفت را تنها از طریق روش‌شناسی مناسب و منطق استناد به وحی می‌توان دریافت. ازاین‌رو، حتی دانش‌های حسی و کاربردی نیز از دایره حجیت خارج نیست و علوم دینی همه عرصه‌های معرفتی بشر را می‌پوشاند. برای دست‌یابی به علوم کاربردی، نخست باید «فلسفه‌شدن» تولید شود تا بر آن اساس، منطق مناسب، مدل و معادله‌های اسلامی تولید گردد.
آدرس اینترنتی