تحلیل «تعالی» و «توسعه» و مبانی نظری آن
61 بازدید
محل نشر: ماهنامه سوره
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه در شماره 52 و 53 خود که در دوره مهر و آبان سال 1390 می باشد بحثی از جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری با عنوان «توسعه و تعالی» بحثی تحلیلی در باب نسبت دو مفهوم تعالی وتوسعه ارائه کرده است. این مقاله از سخنرانی ایشان در همایشی که چندی قبل با عنوان «توسعه» برگزار شده بود، تهیه شده است و در نشریه سوره به چاپ رسیده است.
آدرس اینترنتی