نگاهی بر مبانی نظری اصول گرایی
58 بازدید
محل نشر: نشریه برداشت اول
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نشریه برداشت اول که منتشره از جانب مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری می باشد، در شماره چهارم خود که مربوط به تیرماه سال 1387 می باشد بحثی از جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری با عنوان «مبانی نظری اصول گرایی» ارائه کرده است. این مقاله حاصل نشستی است که در تاریخ 15 آبان ماه 1385 در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار گردیده است. بیان: حجت الاسلام و المسلمین میرباقری در این بحث مهم، اصولگرایی را در مقابل «تحجر» از یک­سو و «سکولاریسم» از سوی دیگر می ­دانند و معتقدند که اسلام تکامل­ گرا و اسلامِ در عمل، شاخصه اصلی حرکت اصولگرایی است. رابطه توحید و اصولگرایی، پیوند اصولگرایی با انقلاب فرهنگی و جهاد علمی، نسبت انقلاب اسلامی و غرب، ضرورت تدوین سند اصولگرایی و ... از نکات دیگری است که در این گفتار مورد بحث قرار گرفته است. متن کامل مقاله در فایل همراه، پیوست شده است. در ضمن پیشنهاد می­ شود بحث حاضر، در کنار تحلیل جامع ایشان از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری که با عنوان «حماسه 24 خرداد و تداول قدرت» در این پایگاه منتشر شده است، مورد مطالعه قرار گیرد. این جلسه به بحث تحلیل انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مسائل مربوط به آن می باشد.
آدرس اینترنتی